Advertisement

Beslissen voor later

Over autonomie en anticiperende besluitvorming
 • Y. M. Smulders
Chapter

Samenvatting

Advanced care planning, zo heet het in de internationale literatuur. Vrijelijk vertaald betekent het ‘anticiperende besluitvorming’. Maar is dat wel zo’n goed idee? Je kunt wel autonome beslissingen nemen voor later, maar hoe authentiek zijn die?

Literatuur

 1. 1.
  Interview met Frank Koerselman, Medisch Contact 9 juni 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Hidde Boersma. Het wantrouwen tegen de wetenschap, wat kunnen we daaraan doen? https://decorrespondent.nl/5179/het-wantrouwen-tegen-de-wetenschap-wat-kunnen-we-daar-aan-doen/1157327342853-ebae7314.
 3. 3.
  Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase. Niet alles wat kan, hoeft. Utrecht; 2015. https://www.knmg.nl/web/file?uuid=1e567068-e643-44b0-b981-653a1871c7f9&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=3680.
 4. 4.
  Cuperus R. D66 heeft een puinhop gemaakt van het euthanasiedebat. De Volkskrant, 26 juni 2017.Google Scholar
 5. 5.
  Halpern J, Arnold RM. Affective forecasting: an unrecognized challenge in making serious health decisions. J Gen Intern Med. 2008;23:1708–12.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar
 6. 6.
  Sudore Rebecca L, Fried Terri R. Redefining the “planning” in advance care planning: preparing for end-of-life decision making. Ann Intern Med. 2010;153:256–61.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Y. M. Smulders
  • 1
 1. 1.afdeling Interne GeneeskundeVU Medisch CentrumAmsterdamNederland

Personalised recommendations