Advertisement

Optimale zorg – Dappere dokters

 • H. J. Meijman
 • A. C. H. Valkenburg
Chapter

Samenvatting

Juist nu, in tijden van overregulatie en dominantie van defensieve geneeskunde, hebben we dappere dokters nodig.

Literatuur

 1. 1.
  Dwarswaard J, Trappenburg M. De huisarts en de tijdgeest. Huisarts Wet. 2012;55(11):504–8.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  NHG Standaarden voor de Huisarts. Utrecht: Nederlands Huisartsengenootschap; 2018. Beschikbaar via www.nhg.org/nhg-standaarden. Geraadpleegd 11 april 2017.
 3. 3.
  Meijman FJ. Interdoktervariatie en protocollen. Huisarts Wet. 1986;29:131.Google Scholar
 4. 4.
  Elwin G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med. 2012;10:1361–7.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Kremer J. Kwaliteit meten is een moreel oordeel vellen. Med Contact. 2017;2:18–20.Google Scholar
 6. 6.
  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Verlangen naar Samenhang. Den Haag: RVS; 2016.Google Scholar
 7. 7.
  Berwick DM. Era 3 for medicine and dealth. JAMA. 2016;315(13):1329–30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Actiecomité Het roer moet om. Visie op kwaliteit ‘deugdelijk, degelijk en duidelijk’. Okt 2015. Beschikbaar via: www.hetroermoetom.nu. Geraadpleegd op 4 april 2018.
 9. 9.
  Lombarts K. Professional performance van artsen. Tussen tijd en technologie. Tweede geheel herziene druk. Rotterdam: Uitgevers; 2010.Google Scholar
 10. 10.
  Heyne S. Dokters moeten zich mengen in het publieke debat. Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3259.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • H. J. Meijman
  • 1
 • A. C. H. Valkenburg
  • 2
 1. 1.AmsterdamNederland
 2. 2.Gezondheidscentrum De Bilt en hospicearts academisch hospice DemeterDe BiltNederland

Personalised recommendations