Advertisement

Beroepszeer en moral distress vanuit beroepsethisch perspectief

 • J. J. Kole
Chapter

Samenvatting

Professionals zouden zelf beroepszeer en moral distress kunnen aanpakken door met andere partijen in de gezondheidszorg in moreel beraad te gaan over de waardenconflicten die ontstaan wanneer het ideaal van zinnige, zuinige en zorgzame zorg wordt nagestreefd.

Literatuur

 1. 1.
  CBS. Werknemers in zorg ervaren hoge werkdruk [Internet]. 2016 [geciteerd 25 september 2017]. Beschikbaar op: http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/46/werknemers-in-zorg-ervaren-hoge-werkdruk.
 2. 2.
  Brink G van den, Jansen T, Pessers D, redactie. Beroepszeer. Waarom Nederland niet werkt. Amsterdam: Boom; 2005. (Christen Democratische Verkenningen, Zomer 2005).Google Scholar
 3. 3.
  Jansen T, Brink G van den, Kole J, redactie. Beroepstrots: een ongekende kracht. Amsterdam: Boom; 2009. p. 434.Google Scholar
 4. 4.
  Jameton A. Nursing practice: the ethical issues. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall; 1984. p. 356.Google Scholar
 5. 5.
  Campbell SM, Ulrich CM, Grady C. A broader understanding of moral distress. Am J Bioeth AJOB. 2016;16(12):2–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. 6.
  Jameton A. What moral distress in nursing history could suggest about the future of health care. AMA J Ethics 2017;19(6):617.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Freidson E. Professionalism. The third logic. Chicago: University of Chicago Press; 2001.Google Scholar
 8. 8.
  Tonkens E. Mondige burgers, getemde professionals. Marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector. Utrecht: NIZW-Uitgeverij; 2004.Google Scholar
 9. 9.
  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bewijzen van goede dienstverlening [Internet]. Amsterdam: Amsterdam University Press; 2004. Beschikbaar op: https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/rapporten/2004/12/01/bewijzen-van-goede-dienstverlening/R070-Bewijzen-goede-dienstverlening.pdf.
 10. 10.
  MacIntyre AC. After virtue: a study in moral theory. London: Duckworth; 1985. (Paperduck; vol. 2nd ed with postcript).Google Scholar
 11. 11.
  Brink G van den, Jansen T, Kole J. Beroepstrots als programma. Pleidooi voor een neorepublikeinse bestuursfilosofie. In: Beroepstrots: een ongekende kracht. Amsterdam: Boom; 2009. pag. 373–409.Google Scholar
 12. 12.
  Dartel H van, Molewijk B, redactie. In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk. [Internet]. geheel herz. Amsterdam: Boom; 2014. Beschikbaar op: https://www.uitgeverijboom.nl/boeken/filosofie/in_gesprek_blijven_over_goede_zorg_9789461055101/?viafonds=1.
 13. 13.
  De Argumentenfabriek, Zorgverzekeraars Nederland. De Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg. [Internet]. Platform Zo werkt de zorg; 2017 [geciteerd 15 oktober 2017]. Beschikbaar op: https://www.argumentenfabriek.nl/media/2635/waardenmatrixboek.pdf.
 14. 14.
  Waarden in de zorg verkennen voor meer inzicht en begrip de Argumentenfabriek [Internet]. [geciteerd 15 oktober 2017]. Beschikbaar op: https://www.argumentenfabriek.nl/nl/nieuws/waarden-in-de-zorg-verkennen-voor-meer-inzicht-en-begrip/?ref=%2Fnl%2Fnieuws%2F.
 15. 15.
  Braspenning J, Kole J, Burg S van der. Duidelijke informatie over kwaliteit van huisartsenzorg. Reflectie op een gesprek tussen huisartsen, verzekeraars en patiënten. NTvG. 9 juni 2017;(161):2–3.Google Scholar
 16. 16.
  Frank AW. Practical generosity. The professions and the recovering caregivers. PCBE: Transcripts (November 8, 2007): Session 1; The healing professions/medicine [Internet]. The presidential council on bioethics; 2007 nov 8 [geciteerd 15 oktober 2017]. Beschikbaar op: https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/transcripts/nov07/session1.html.
 17. 17.
  Sanderse W, Kole J, redactie. Karakter. Deugden voor professionals. Leusden: ISVW; 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • J. J. Kole
  • 1
 1. 1.IQ healthcareRadboudumcNijmegenNederland

Personalised recommendations