Advertisement

De dokter weer in de regierol

 • C. G. J. M. Hilders
Chapter

Samenvatting

De ‘handen aan het bed’ kunnen zich niet meer aan het gevoel onttrekken dat zij slachtoffer zijn geworden van de tijd. De hectiek op de werkvloer laat een systeemwereld toe en verdringt daarmee de leefwereld: de wereld waar het gaat om compassie, empathie en menselijk contact. Naast alle therapeutische mogelijkheden en medische technologie in de wereld van de gezondheidszorg, waar het geheim ligt in ‘zorgen voor’. Om ons niet te verliezen in deze complexiteit, maar te blijven sturen op de essentie waar het in de zorg om moet gaan, zullen we een andere werkelijkheid moeten creëren waarmee je kunt resoneren: de toekomst. Dit is het onderwerp van dit hoofdstuk.

Literatuur

 1. 1.
  Habermas J. The theory of communicative action. Vol II. Boston: T.Beacon Press; 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Hilders CGJM. Tijd voor medisch leiderschap. Van verleden naar toekomst. Oratie, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 20 nov 2015.Google Scholar
 3. 3.
  Degeling P, Maxwell S, Kennedy J, Coyle B. Medicine, management, and modernisation: a “danse macabre”? Br Med J. 2003;326:649–52.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Scholten GRM, Grinten TED van der. Integrating medical specialists and hospitals. The growing relevance of collective organization of medical specialists for Dutch hospital governance. Health Policy 2002;62:131–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Publicatie Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Zonder context geen bewijs. Over de illusie van evidence-based practice in de zorg. 2017.Google Scholar
 6. 6.
  Collins J. Good to great waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken ... en andere niet. Amsterdam Business Contact 2008. https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Zonder_context_geen_bewijs.pdf.
 7. 7.
  Voogd M. Onderzoek naar de effecten van supervisie. M Spec. 2010;27:3–14.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ofri D. What doctors feel, how emotions affect the practice of medicine. Boston: Beacon Press; 2013.Google Scholar
 9. 9.
  Visiedocument Medisch Specialist 2025. Federatie Medisch Specialisten. 2017. https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Visiedocument%20Medisch%20Specialist%202025-DEF.pdf.
 10. 10.
  Smiles S. Self-Help: with illustrations of character and conduct (Cambridge Library Collection – British and Irish History, 19th Century). Cambridge University Press; 2014.Google Scholar
 11. 11.
  Ramswamy V, Gouillart F. Building the co-creative enterprise. Harvard Business Review; 2010.Google Scholar
 12. 12.
  Huber H, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AR, Kromhout D, Leonard B, Lorig K, Loureiro MI, Meer JW van der, Schnabel P, Smith R, Weel C van, Smid H. How should we define health? Br Med J. 2011;343:d4163.Google Scholar
 13. 13.
  Brink R van den, Timmermans H, Havers J, Veenendaal H van. Ruimte voor regie, pioniers over zelfmanagement in de zorg. Vakmedianet Management B.V. 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • C. G. J. M. Hilders
  • 1
 1. 1.ESHPM, Erasmus UniversiteitRotterdamNederland

Personalised recommendations