Advertisement

De nutteloze p-waarde

 • F. R. Rosendaal
Chapter

Samenvatting

In wetenschappelijk onderzoek wordt vaak geschermd met de p-waarde: als deze significant is, is de bevinding waar. Anders niet. De werkelijkheid is dat een significante p-waarde niets zegt over het waarheidsgehalte van een bepaalde conclusie en dat een niet-significante p-waarde zo mogelijk nog minder zegt over het klinisch belang van een onderzoeksresultaat. Het lijkt of p-waarden vooral populair zijn bij artsen. De noodzaak tot ja-neebeslissingen in de klinische praktijk (wel of niet insturen, wel of niet opereren) passen zij ook toe in het denken over wetenschappelijke resultaten, met een dichtome interpretatie van de p-waarde die echter contraproductief is.

Literatuur

 1. 1.
  Rothman KJ. Significance questing. Ann Intern Med. 1986;105:445–7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Simon R. Confidence intervals for reporting results of clinical trials. Ann Intern Med. 1986;105:429–35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Goodman SN. Toward evidence-based medical statistics. 1: the P value fallacy. Ann Intern Med. 1999;130:995–1004.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Elm E von, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP; STROBE Initiative. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. PLoS Med. 2007 Oct 16;4:e296.Google Scholar
 5. 5.
  Boland PJ. A biographical glimpse of William Sealy Gosset. Am Stat. 1984;38:179–83.Google Scholar
 6. 6.
  Rosendaal FR, Bouter LM. Dwalingen in de methodologie XXXIX: de ultieme waarheid. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:304–9.PubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Rosendaal FR. The p-value: a clinician’s disease? Eur J Intern Med. 2016;35:20–3.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • F. R. Rosendaal
  • 1
 1. 1.LUMCLeidenNederland

Personalised recommendations