Advertisement

Empathie pp 93-175 | Cite as

5 Empathie in verschillende settings

 • Eveline A. H. Groothoff
Chapter
 • 1.2k Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe een kinderpsychotherapeut het empathieconcept toepast in haar werk. Ten eerste zal dit altijd in het directe contact met het kind zijn. Dat zal aanvankelijk met emotionele of resonerende empathie gebeuren.

Literatuur

5.1

 1. Baron-Cohen S. Nul-empathie: Een theorie van menselijke wreedheid. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2012.Google Scholar
 2. Bisagni F. On the impact of words: interpretation, empathy and affect regulation. J Anal Psychol 2013;58:615-35.CrossRefGoogle Scholar
 3. Crenshaw DA, Kenney-Noziska S. Therapeutic presence in play therapy. International Journal of Playtherapy 2014;23:31-43.CrossRefGoogle Scholar
 4. Gaskill R. Empathy. In: Schaeffer ChE, Drewes AA, editors. The therapeutic powers of play: 20 core agents of change. New York: Wiley; 2013.Google Scholar
 5. Groothoff E, Jamin H, Beer-Hoefnagels E de, redactie. Spel in psychotherapie. 2e dr. Assen: Van Gorcum; 2010.Google Scholar
 6. Jamin H. Het spel met affect: de betekenis van vroeg ouder-kindspel voor de zelfontwikkeling. In: Groothoff E, Jamin H, Beer-Hoefnagels E de, redactie. Spel in psychotherapie. 2e dr. Assen: Van Gorcum; 2010. p. 45-67.Google Scholar
 7. Landreth. Play therapy: the art of the relationship. 3th ed. New York: Routledge; 2012.Google Scholar
 8. Ray DC, Stulmaker HL, Lee KR. Child-centered play therapy and impairment: exploring relationships and constructs. International Journal of Play Therapy 2013;22:13-27.CrossRefGoogle Scholar
 9. Russ SW. Play in child development and psychotherapy. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum; 2004.Google Scholar
 10. Russ SW, Niec LN, editors. Play in clinical practice: Evidence-based approaches. New York: The Guilford Press; 2011.Google Scholar

5.2

 1. Andrews DA, Bonta J. Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation. Public Safety Canada; 2007. https://cpoc.memberclicks.net/assets/Realignment/risk_need_2007-06_e.pdf.
 2. Baim C, Morrison T. Attachment-based practice with adults: Understanding strategies and promoting positive change. Brighton: Pavilion; 2011.Google Scholar
 3. Barnett, GD, Mann RE. Empathy deficits and sexual offending: A model of obstacles to empathy. Aggress Violent Behav 2013;18:228-39.CrossRefGoogle Scholar
 4. Crittenden P, Landini A. Assessing adult attachment: A dynamic-maturational approach to discourse analysis. New York: Norton; 2011.Google Scholar
 5. Gunst E. Empathietraining: zich kunnen afstemmen op een ander spoor. In: Baeke J, Verbeeck N, Debbaut D, Decavel B, Gunst E, redactie. Sporen naar verandering: Behandeling van seksueel delinquent gedrag. Antwerpen: Garant; 2009.Google Scholar
 6. Laws DR, Ward T. Desistance from sex offending. alternatives to throwing away the keys. New York: The Guilford Press; 2011.Google Scholar
 7. Mann RE, Barnett GD. Victim empathy intervention with sexual offenders: Rehabilitation, punishment, or correctional quackery? Sex Abuse 2013:25:282-301CrossRefGoogle Scholar
 8. Marshall LE, Marshall WL. Empathy and antisocial behaviour. J Forens Psychiatry Psychol 2011;22:742-59.CrossRefGoogle Scholar
 9. Marshall WL, Hudson SM, Jones R, Fernandez YM. Empathy in sex offenders. Clin Psychol Rev 1995;15:99-113.CrossRefGoogle Scholar
 10. Marshall WL, Serran GA. The role of the therapist in offender treatment. Psychology, Crime and Law 2004;10:309-20.CrossRefGoogle Scholar
 11. Pascual-Leone A, Gilles P. Problem anger in psychotherapy: An emotion-focused perspective on hate, rage, and rejecting anger. Journal Contemporary Psychotherapy 2013;43:83-92.CrossRefGoogle Scholar
 12. Perry B, Szalavitz M. Born for love: why empathy is essential--and endangered. New York: Harper Collins; 2010.Google Scholar
 13. Seidel EM, Pfabigan DM, Keckeis K, Wucherer AM, Jahn T, Lamm C, et al. Empathic competencies in violent offenders. Psychiatry Res 2013;210:1168-75.CrossRefGoogle Scholar
 14. Shaver PR, Mikulincer M. Adult attachment strategies and the regulation of emotions. In: Gross JJ, editor. Handbook of emotion regulation. New York: The Guilford Press; 2007.Google Scholar
 15. Shirtcliff EA, Vitacco MJ, Graf AR, Gostisha AJ, Merz JL, Zahn-Waxler C. Neurobiology of empathy and callousness: implications for the development of antisocial behavior. Behav Sci Law 2009;27:137-71.CrossRefGoogle Scholar
 16. Vanhooren S. Destructie en de therapeutische relatie: Veldverkenningen en overwegingen. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie 2011;49:6-24.Google Scholar
 17. Walji I, Simpson J, Weatherhead S. Experiences of engaging in psychotherapeutic interventions for sexual offending behaviours: A meta-synthesis. Journal of Sexual Aggression 2014;20:3.CrossRefGoogle Scholar

5.3

 1. Baron-Cohen S. Nul-empathie: Een theorie van menselijke wreedheid. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2012.Google Scholar
 2. Gallese V. The roots of empathy: The shared manifold hypothesis and the neural basis of intersubjectivity. Psychopathology 2003;36:171-80.CrossRefGoogle Scholar
 3. Iacoboni M. Het spiegelende brein: Overlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2008.Google Scholar
 4. Peters H. Luisterend helpen: Poging tot een beter omgaan met de zwakzinnige medemens. Lochem/Poperinge: De Tijdstroom; 1981.Google Scholar
 5. Peters H. Client-centered therapie en gedragstherapie: Een aanzet tot integratie. Lisse: Swets & Zeitlinger; 1984.Google Scholar
 6. Peters H. Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger; 1992.Google Scholar
 7. Peters H. Toepassing van Prouty’s pretherapeutische methodes in de behandeling van geestelijk gehandicapten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie 1996;21:23-36.Google Scholar
 8. Peters H. Kun je mij begrijpen? Omgaan met verstandelijk gehandicapten in psychotherapie. Leuven/Leusden: Acco; 2002.Google Scholar
 9. Peters H. Imitatie, intersubjectiviteit en pretherapeutische reflecties: een samenhang in verschillen. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 2003;41:168-81.Google Scholar
 10. Peters H. Enkele gedachten over de relatie intersubjectiviteit, imiteren, spiegelneuronen en empathie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie 2011;49:124-36.Google Scholar
 11. Prouty G. Theoretical evolutions in person-centered/experiential therapy: Applications to schizophrenic and retarded psychoses. New York: Praeger; 1994.Google Scholar
 12. Stinckens N, Lietaer G. De gewetensfunctie en de innerlijke criticus in het oeuvre van Rogers. Tijdschrift voor Psychotherapie 2001;27:187-215.CrossRefGoogle Scholar
 13. Waal F de. Een tijd voor empathie. Amsterdam/Antwerpen: Contact; 2011.Google Scholar
 14. Whiten A, Brown J. Imitation and the reading of minds: Perspectives from the study of autism, normal children and non-human primates. In: . Bråten S, editor. Intersubjective communication and emotion in early ontogeny. Cambridge: Cambridge University Press; 1998. p. 15-47.Google Scholar

5.4

 1. Baeyens F. Verwachtingsleren versus louter referentieel leren: zin of onzin oor de gedragstherapeutische praktijk? Gedragstherapie 2002;35:115-33.Google Scholar
 2. Bruggen V van, Vos J, Bohlmeijer ETh, Glas G. Over de plaats van existentiële thema’s in cognitieve gedragstherapie. Gedragstherapie 2013;46:119-34.Google Scholar
 3. Burns DD, Nolen-Hoeksema S. Therapeutic empathy and recovery from depression in cognitive-behavioral therapy: A structural equation model. J Consult Clin Psychol 1992;60, 441-9.CrossRefGoogle Scholar
 4. Burns DD, Auerbach, A. Therapeutic empathy in cognitive-behavioral therapy. Does it really matter. In: Salkovskis P, editor. Frontiers of cognitive therapy. New York: The Guilford Press; 1996. p. 135-64.Google Scholar
 5. Daansen P. Het ontwikkelen van cognitief-therapeutische competentie. Bulletin van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, 2004:69-72.Google Scholar
 6. Greenberg LS, Elliott R, Pos AE. Emotion-focused therapy: An overview. Eur Psychother 2007;7:19-39.Google Scholar
 7. Hermans D, Eelen P, Orlemans H. Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007.CrossRefGoogle Scholar
 8. Korrelboom K, Ten Broeke E. Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho; 2014.Google Scholar
 9. Padesky CA. Training and supervision. In: Salkovskis P, editor. Frontiers of cognitive therapy. New York: The Guilford Press; 1996.Google Scholar
 10. Safran JD. Widening the scope of cognitive therapy: The therapeutic relationship, emotion, and the process of change. North Vale (NJ): Jason Aronson; 1998.Google Scholar
 11. Sareen J, Skakum K. Defining the core process of psychotherapy. Am J Psychiatry 2005;162:1549-50.Google Scholar
 12. Sprey A. Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum; 2002.Google Scholar
 13. Twaites R, Bennet-Levy J. Conceptualizing empathy in cognitive behavior therapy: making the implicit explicit. Behav Cogn Psychother 2007;35:591-612.Google Scholar
 14. Vyskocilova J, Prasko J, Slepecky M. Empathy in cognitive behavioral therapy and supervision. Activitas Nervosa Superior Rediviva 2011;53:72-83.Google Scholar
 15. Young JE, Weishaar ME, Klosko JS. Schema therapy: a practioners’s guide. New York: The Guilford Press; 2003.Google Scholar

5.5

 1. Andersen T. The reflecting team. Fam Process 1987;26:415-28.Google Scholar
 2. Anderson H. Collaborative relationships and dialogic conversations: Ideas for a relationally responsive practice. Fam Process 2012:51:8-24.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bateson G. Mind and nature: a necessary unit. New York: Dutton; 1979.Google Scholar
 4. Boeckhorst F. De behandelcontext. In: Savenije A, Lawick J van, Reijmers E, redactie. Handboek systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2014. p. 163-76.Google Scholar
 5. Burnham J. Relational reflexivity: a tool for socially constructing therapeutic relationships. In: Flaskas C, Mason B, Perlesz A, editors. The space between: Experience, context and process in the therapeutic relationship. London: Karnac; 2005. p. 1-17.Google Scholar
 6. Hardham V. Embedded and embodied in the therapeutic relationship: understanding the therapeutic use of self systemically. In: Flaskas C, Perlesz A, editors. The therapeutic relationship in systemic therapy. London: Karnac; 1996. p.71-89.Google Scholar
 7. Nichols MP. The self in the system: expanding the limits of family therapy. New York: Brunner Mazel; 1987.Google Scholar
 8. Reijmers E. Ontwikkelingen in theorie en praktijk. In: Savenije A, Lawick J van, Reijmers E, redactie. Handboek systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2014. p. 25-43.Google Scholar
 9. Rober P. The therapist’s inner conversation in family therapy practice: some ideas about the self of the therapist, therapeutic impasse and the process of reflection. Fam Process 1999;38:255-72.CrossRefGoogle Scholar
 10. Rober P. De therapeut. In: Savenije A, Lawick J van, Reijmers E, redactie. Handboek systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2014. p. 178-85.Google Scholar
 11. Speed B. You cannot not relate. In: Flaskas C, Perlesz A, editors. The therapeutic relationship in systemic therapy. London: Karnac; 1996. p. 108-22.Google Scholar
 12. Watzlawick P, Bavelas J, Jackson D. Pragmatics of human communication. New York: Norton; 1967.Google Scholar
 13. Weingarten K. A consideration of intimate and non-intimate interactions in therapy. Fam Process 1992;31:45-59.CrossRefGoogle Scholar
 14. White M. Maps of narrative practice. New York: Norton; 2007.Google Scholar
 15. Wilkinson M. How do we understand empathy systemically? J Fam Ther 1992;14:193-205.CrossRefGoogle Scholar

5.6

 1. Bateman, AW, Fonagy, P. Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentalization based treatment. Oxford: Oxford University Press; 2004.Google Scholar
 2. Elliott R, Watson JC, Goldman RN, Greenberg LS. Learning emotion-focused therapy: The process-experiential approach to change. Washington, DC: APA; 2004.CrossRefGoogle Scholar
 3. Page RC, Berkow DN. Unstructured group therapy: Creating contact, choosing relationship. Ross-on-Wye: PCCS Books; 2005.Google Scholar
 4. Rogers CR. Reflection of feelings and transference. In: Kirschenbaum H, Henderson V, editors. The Carl Rogers reader. London: Constable; 1990. p. 127-34.Google Scholar
 5. Rutan JS, Stone WN, Shay JJ. Psychodynamic group psychotherapy. 5th ed. New York: The Guilford Press; 2014.Google Scholar
 6. Snijders H, Lietaer G. Cliëntgericht-experiëntiële groepstherapie in interactioneel perspectief. In: Lietaer G, Vanaerschot G, Snijders JA, Takens RJ, redactie. Handboek gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom; 2008. p 503-27.Google Scholar
 7. Snijders H. Interventies in behandelgroepen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2006.Google Scholar
 8. Vanaerschot G. It takes two to tango: On empathy with fragile processes. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training 2004;41:112-24.CrossRefGoogle Scholar
 9. Vanaerschot G. Working with interpersonal and intrapsychic anxiety through the empathically attuned therapeutic relationship. Person-centered & Experiential Psychotherapies 2013;12:3-15.CrossRefGoogle Scholar
 10. Yalom ID, Leszcz M. The theory and practice of group psychotherapy. 5th ed. New York: Basic Books; 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Eveline A. H. Groothoff
  • 1
 1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations