Advertisement

Empathie pp 43-60 | Cite as

3 De neurobiologie van empathie

 • Marc Hebbrecht
Chapter
 • 1.2k Downloads

Samenvatting

In haar inleidende hoofdstuk verwijst Vanaerschot naar de visie op empathie als biologische mogelijkheid waarmee de mens is toegerust, die bijdraagt tot het overleven van de soort en tot de cohesie binnen de sociale groep waartoe de mens behoort.

Literatuur

 1. Allen JG, Fonagy, P, Bateman, AW. Mentaliseren in de klinische praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2008.Google Scholar
 2. Baird AD, Scheffer IE, Wilson. Mirror neuron system involvement in empathy. Soc Neurosci 2011;6:327-35.Google Scholar
 3. Baron-Cohen S. Nul-empathie: Een theorie van menselijke wreedheid. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2012.Google Scholar
 4. Bernhardt BC, Singer T. The neural basis of empathy. Annu Rev Neurosci 2012;35:1-23.CrossRefGoogle Scholar
 5. Blair RJ. Responding to the emotions of others: dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. Conscious Cogn 2005;14:698-718.CrossRefGoogle Scholar
 6. Bolognini S. Psychoanalytic empathy. London: Free Association Books; 2004.Google Scholar
 7. Dantzig A van. Mensen onder elkaar. Essays over geestelijke gezondheidszorg. Amsterdam: Boom; 2000.Google Scholar
 8. Decety J. The neuroevolution of empathy. Ann NY Acad Sci 2011;1231:35-45.CrossRefGoogle Scholar
 9. Dijksterhuis A. Het slimme onbewuste. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2007.Google Scholar
 10. Eslinger PJ. Neurological and neuropsychological bases of empathy. Eur Neurol 1998;39;193-9.CrossRefGoogle Scholar
 11. Frith CD, Frith U. The neural basis of mentalizing. Neuron 2003;50:531-4.CrossRefGoogle Scholar
 12. Gallese V, Keysers G, Rizzolatti G. A unifying view of he basis of social cognition. Trends Cogn Sci 2004;8:396-403.CrossRefGoogle Scholar
 13. Iacoboni M, Dapretto M. The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. Nature Rev Neurosci 2006;7:942-51.CrossRefGoogle Scholar
 14. Iacoboni M. Imitation, empathy and mirror neurons. Ann Rev Psychol 2009;60:653-70.CrossRefGoogle Scholar
 15. Kopland R. Geluk is gevaarlijk. Amsterdam: Maarten Muntinga; 1999.Google Scholar
 16. Lux M. The magic of encounter: the person-centered approach and the neurosciences. Person-centered & Experiential Psychotherapies 2012;9:274-89.Google Scholar
 17. Preston SD, Waal FB de. Empathy: its ultimate and proximate bases. Behav Brain Sci 2002;25:1-20.Google Scholar
 18. Riess H. Biomarkers in the psychotherapeutic relationship: the role of physiology, neurobiology, and biological correlates of E.M.P.A.T.H.Y. Harv Rev Psychiatry 2011;19:162-74.CrossRefGoogle Scholar
 19. Rizzolatti G, Fogassi L, Gallese V. Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nat Rev Neurosci 2001;2:661-70.CrossRefGoogle Scholar
 20. Shirtcliff EA, Vitacco MJ, Graf AR, Gostisha AJ, Merz JL, Zahn-Waxler C. Neurobiology of empathy and callousness: implications for the development of antisocial behavior. Behav Sci Law 2009;27:137-71.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Marc Hebbrecht
  • 1
 1. 1.LeuvenBelgium

Personalised recommendations