Advertisement

Anatomie en fysiologie van de neus

  • M. Jorissen
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt de anatomie en fysiologie van de neus beschreven. Diverse onderzoeksmethoden komen daarbij aan bod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • M. Jorissen
    • 1
  1. 1.Universitair ziekenhuis LeuvenLeuvenBelgië

Personalised recommendations