Advertisement

Aandoeningen van het evenwicht

 • F. Gordts
 • D. Devroey
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

Aandoeningen van het evenwichtsysteem hebben meestal grote gevolgen voor de patiënt. Dit hoofdstuk onderscheidt benigne paroxysmale positieduizeligheid, neuronitis vestibularis, de ziekte van Menière, duizeligheid bij ouderen, whiplash en meer zeldzame aandoeningen. Steeds worden diagnostiek, onderzoek, behandeling, prognose en mogelijke preventie beschreven.

Leesadvies

 1. Zie de NHG-standaard Duizeligheid: www.nhg.org.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • F. Gordts
  • 1
 • D. Devroey
  • 2
 1. 1.Universitair Ziekenhuis BrusselBrusselBelgië
 2. 2.Vakgroep Huisartsgeneeskunde en chronische zorgVrije Universiteit BrusselBrusselBelgië

Personalised recommendations