Advertisement

Mond en tong

 • E. H. van der Meij
 • A. J. P. Boeke
 • I. van der Waal
Chapter
Part of the Praktische huisartsgeneeskunde book series (PHG)

Samenvatting

In de mond kunnen zich velerlei aandoeningen voordoen van het gebit en het tandvlees, maar ook van het mondslijmvlies en de tong. De meeste afwijkingen ontstaan primair in de mond; soms is sprake van gecombineerde huid-slijmvliesafwijkingen. Een enkele maal blijkt een mondafwijking het gevolg te zijn van een algemeen lijden of te berusten op een bijwerking van medicijngebruik. Diverse aandoeningen van tandvlees, mondslijmvlies en tong worden besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • E. H. van der Meij
  • 1
 • A. J. P. Boeke
  • 2
 • I. van der Waal
  • 3
 1. 1.Afdeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgieMedisch Centrum LeeuwardenLeeuwardenNederland
 2. 2.Eigen praktijk te AmsterdamAmsterdamNederland
 3. 3.afdeling Mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie en Orale pathologieVU medisch centrumAmsterdamNederland

Personalised recommendations