Advertisement

De omgeving

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

Formele en informele steungevers hebben een belangrijke rol in het leven van ouders en kinderen. Tegelijk zijn het feilbare mensen. Formele steungevers voelen weerstand en handelingsverlegenheid bij het doorlopen van de stappen van de meldcode, zeker als zij in gesprek moeten met ouders. Informele steungevers die kindermishandeling vermoeden, ervaren ook belemmeringen. We interviewen een onderzoeker die na zeventien jaar terugblikt op zijn eigen aanbevelingen. Verder kijken we naar de omgeving in de breedste zin van het woord. Draagkrachtig ouderschap blijkt een maatschappelijke dimensie te hebben; hoe de samenleving aankijkt tegen ouderschap en worstelende ouders heeft invloed op het vroegformuleren van zorgen en opvoednood. Drie deskundigen beantwoorden vragen over een solidaire samenleving; hoe solidair zijn we en waar willen we naartoe? Een solidaire gemeenschap buffert, net als die andere van de vier buffers uit het buffersysteem van Alice van de Pas dat doet: sociale steun. Alle buffers zijn nodig, maar in de praktijk wordt er stevig geleund op sociale steun. Dat bezuinigingen een solidaire samenleving niet altijd ten goede komen, lezen we terug in het laatste interview van het boek.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations