Advertisement

De ouders

  • Sandra van Gameren
Chapter

Samenvatting

Dit hoofdstuk richt zich op de volgende vragen: Mogen we spreken over risico-ouders? Welke (effectieve) interventies zijn er ontwikkeld voor (aanstaande) ouders en zijn ze beschikbaar? Ook wordt de combinatie psychiatrie en ouderschap uitgebreid behandeld. De implementatie van de kindcheck als onderdeel van de meldcode heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg nogal wat voeten in de aarde, zo blijkt uit twee interviews. Hoe we psychisch zieke ouders kunnen ondersteunen in hun ouderschap en waarom dat belangrijk is, lezen we in een interview met de deskundige die een interventie voor deze doelgroep ontwikkelde. Het hoofdstuk eindigt bij (vroeg)hulp aan mishandelende ouders. Om allerlei redenen blijkt het niet gemakkelijk geweld naar kinderen structureel een halt toe te roepen. Dat gegeven maakt de roep om preventieve interventies in eerdere stadia van kwetsbaarheid alleen nog maar groter.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Sandra van Gameren
    • 1
  1. 1.BarendrechtNederland

Personalised recommendations