Advertisement

4 Verslavingsbehandeling

 • Chris Loth
 • Hillie van de Peppel
 • Sophie ten Hove
 • Kathelijne van der Horst
 • René in ’t Veld
Chapter

Samenvatting

Wat houdt de verslavingsbehandeling precies in en welke verschillende soorten heb je? Wat zijn de preventie- en rehabilitatietechnieken? Waarom en in welke situatie worden verschillende interventies aangeboden? In dit hoofdstuk gaan we in op de rol die een verpleegkundige speelt binnen de behandeling van verslavingsproblematiek.

Literatuur

 1. Anthony, W.A., ‘Psychiatric rehabilitation: The key to prevention’. In: Psychiatric Services (2009), nr. 3, pp. 60.Google Scholar
 2. Chassin, L., C.C. Presson, J.S. Rose & S.J. Sherman, ‘The natural history of cigarette smoking from adolescence tot adulthood: demographic predictors of continuity and change’. In: Health Psychology 15 (1996), pp. 478-484.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cuijpers, P., ‘Effective ingredients of school-based drug prevention programs: A systematic review’. In: Addictive Behaviors 27 (2002), nr. 6, pp. 123-135.Google Scholar
 4. Droës J. & L. Korevaar (red.), Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn. Uitgeverij Coutinho, Bussum 2011.Google Scholar
 5. Graaf, R. de, M. ten Have & S. van Dorsselaar, De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking NEMESIS-2: opzet en eerste resultaten. Trimbos-instituut, Utrecht 2010.Google Scholar
 6. Graste, J. (red.), Een brug slaan: rehabilitatie in de praktijk. Van Gorcum, Assen 2002.Google Scholar
 7. Jong, C.A.J., A.F.M. van Hoek & M. Jongerhuis, ‘Richtlijn Detox. Verantwoord ontgiften door ambulante of intramurale detoxificatie’. In: GGZNederland: Resultaten Scoren. Amersfoort 2004.Google Scholar
 8. Loth, C.A., E. Wits & C.A.J. Jong, ‘Richtlijn Opiaatonderhoudsbehandeling’. In: GGZNederland: Resultaten Scoren. Amersfoort 2012.Google Scholar
 9. Loth, C.A., Y. Slee & H. van de Peppel, Verpleegkundige standaarden van zorg bij verslavingspsychiatrie. Reed Business, Amsterdam 2012.Google Scholar
 10. Mrazek, P. & R. Haggerty, Reducing risks for mental disorder. Institute of Medicine/National Academy Press, Washington DC 1994.Google Scholar
 11. Nagel, J. van der & R. den Ouden, De Kleine Gids: Jongeren en Verslaving. Kluwer, Deventer 2011.Google Scholar
 12. Rooijen, S. van & J. Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie; Jaarboek 2010-2011. Uitgeverij SWP, Amsterdam 2011.Google Scholar
 13. Roozen, H.G., Community Reinforcement Approach and Naltrexone in the Treatment of Addiction. Vrije Universiteit (proefschrift), Amsterdam 2005.Google Scholar
 14. Roozen, H., ‘De Community Reinforcement Approach (CRA) – Operante leerprincipes, sociale-systeembenadering en gedragsfarmacologie’. In: Verslaving 2 (2006), pp. 3-18.CrossRefGoogle Scholar
 15. Rutten R., C. Loth & A. Hulshoff, Verslaving. Handboek voor zorg, begeleiding en preventie. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2009.Google Scholar
 16. Sande, Y. van de & L. Neijmeijer, Modelbeschrijving (F)ACT Verslavingspsychiatrie. Trimbosinstituut, Utrecht 2011.Google Scholar
 17. Veldhuizen, R. van, M. Bähler, D. Polhuis & J. van Os, Handboek FACT. De Tijdstroom, Utrecht 2008.Google Scholar
 18. Wilken J.P. & D. der Hollander, Psychosociale rehabilitatie, een integrale benadering. Uitgeverij SWP Utrecht, Utrecht 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

 • Chris Loth
 • Hillie van de Peppel
 • Sophie ten Hove
 • Kathelijne van der Horst
 • René in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations