Advertisement

Neoplasmata

 • E. H. van de Lisdonk
 • W. J. H. M. van den Bosch
 • A. L. M. Lagro-Janssen
 • H. J. Schers
Chapter

Samenvatting

Neoplasmata worden in de classificatie onderverdeeld in maligne en benigne. De incidentie van de maligne tumoren zoals geregistreerd in de CMR vindt men in tabel 3.1.1, die van de benigne tumoren in tabel 3.1.2. De incidentie van de maligne en ook van de benigne neoplasmata is niet hoog. In de rangorde van hoofdrubrieken van de classificatie van nieuwe aandoeningen bezetten beide categorieën de laatste plaatsen. In totaal bepalen zij minder dan 1% van het aantal nieuwe aandoeningen. Wat de prevalentie betreft bezetten de neoplasmata een middenpositie in de rangorde van aandoeningen. Daarbij bleek het in de CMR vooral te gaan om mammacarcinoom, longcarcinoom, coloncarcinoom, endometriumcarcinoom en huidcarcinoom (tabel 3.1.1).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2016

Authors and Affiliations

 • E. H. van de Lisdonk
  • 1
 • W. J. H. M. van den Bosch
  • 2
 • A. L. M. Lagro-Janssen
  • 1
 • H. J. Schers
  • 1
 1. 1.NijmegenThe Netherlands
 2. 2.LentThe Netherlands

Personalised recommendations