Advertisement

Infectieziekten

 • E. H. van de Lisdonk
 • W. J. H. M. van den Bosch
 • A. L. M. Lagro-Janssen
 • H. J. Schers
Chapter

Samenvatting

De bespreking van ziektebeelden in dit boek wordt begonnen met infectieziekten, niet zozeer omdat deze een van de belangrijkste categorieën in de huisartspraktijk zouden vormen, maar omdat alle classificatiesystemen van ziekten hiermee beginnen. Op de keper beschouwd bieden de classificatiesystemen onder het hoofdstuk infectieziekten een restgroep van ziekten omdat een aantal infecties niet hier, maar bij orgaansystemen is ondergebracht. Luchtweginfecties bijvoorbeeld, die zo’n groot deel van het werk van de huisarts uitmaken, worden onder de tractus respiratorius geregistreerd (en in dit boek in hoofdstuk 8 besproken). Soms worden nieuwe infectieziekten aan het hoofdstuk infectieziekten toegevoegd (zoals hiv-infectie). Het bekend worden van de rol van een micro-organisme in de etiologie van een aandoening leidt overigens niet altijd tot aanpassingen (bijvoorbeeld Helicobacter pylori-infectie bij ulcus duodeni en ulcus ventriculi).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2016

Authors and Affiliations

 • E. H. van de Lisdonk
  • 1
 • W. J. H. M. van den Bosch
  • 2
 • A. L. M. Lagro-Janssen
  • 1
 • H. J. Schers
  • 1
 1. 1.NijmegenThe Netherlands
 2. 2.LentThe Netherlands

Personalised recommendations