Advertisement

Inleiding

 • E. H. van de Lisdonk
 • W. J. H. M. van den Bosch
 • A. L. M. Lagro-Janssen
 • H. J. Schers
Chapter

Samenvatting

Het doel van de continue morbiditeitsregistratie (CMR) in Nijmegen is bij te dragen aan een wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde. Dit geschiedt door het verwerven van inzicht in het patroon van ziekten en aandoeningen zoals zich dit aan de huisarts voordoet en door het volgen van dit patroon door de jaren heen. Dit patroon geldt individuen, gezinnen en de totale praktijkpopulatie. Het inzicht dat wordt verkregen biedt het onderwijs een steunpunt voor de keuze en presentatie van onderwerpen die aan bod moeten komen in basisonderwijs, beroepsopleiding en postacademisch onderwijs. Als uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek vormt de CMR een jaarlijks groeiende databank. Tot de mogelijkheden behoren vooral longitudinaal patiëntgebonden onderzoek en gericht interventieonderzoek. Ten grondslag aan het eerste liggen vaak de volgende vragen: Welke patiënten met welke aandoeningen hebben de huisarts bezocht? Zijn hierin familiaire verbanden aan te tonen? Bij wie komt tegelijkertijd meer dan een aandoening voor en welke aandoeningen betreft dit (comorbiditeit)? Welke veranderingen treden in de antwoorden van deze vragen op in de loop van de tijd? Voor interventieonderzoek biedt de CMR mogelijkheden om specifieke patiëntcategorieën te identificeren. Onderwijs en onderzoek op hun beurt dragen bij aan een optimalisering van de patiëntenzorg, de feitelijke spil van de CMR.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2016

Authors and Affiliations

 • E. H. van de Lisdonk
  • 1
 • W. J. H. M. van den Bosch
  • 2
 • A. L. M. Lagro-Janssen
  • 1
 • H. J. Schers
  • 1
 1. 1.NijmegenThe Netherlands
 2. 2.LentThe Netherlands

Personalised recommendations