Advertisement

Codex Medicus pp 1459-1480 | Cite as

Klinische epidemiologie en biostatistiek

  • J. P. Vandenbroucke
  • J. G. P. Tijssen
Chapter

Samenvatting

Epidemiologie bestudeert frequenties van ziekte. Het doel is om de frequentie van optreden van een ziekte te verklaren. Klinische epidemiologie past epidemiologische technieken toe op problemen die voor het medisch inzicht en handelen van belang zijn. Dit behelst etiologisch, prognostisch en interventieonderzoek, en onderzoek naar diagnostische methoden. Statistiek is de discipline die zich bezighoudt met de formele aspecten van verzamelen, weergeven, bewerken en interpreteren van waarnemingsuitkomsten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. P. Vandenbroucke
    • 1
  • J. G. P. Tijssen
    • 2
  1. 1.Klinische epidemiologieLeids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands
  2. 2.Klinische epidemiologie en biostatistiekAcademisch Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations