Advertisement

Codex Medicus pp 1427-1447 | Cite as

Rampengeneeskunde

  • M. A. M. Debacker
  • J. J. L. M. Bierens
Chapter

Samenvatting

Rampengeneeskunde is een toepassing van gebruikelijke medische principes onder omstandigheden van schaarste. Schaarste in menskracht, middelen en vooral tijd. Onder deze omstandigheden dienen zoveel mogelijk slachtoffers in een zo kort mogelijke tijd, zo adequaat mogelijk te worden geholpen. Dit vereist een andere vorm van medisch denken dat niet meer op het individu, maar op het totaal van individuen, de massa, is gericht. Het complex van medisch en medischorganisatorisch handelen rond de rampenbestrijding, met als doel de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid te beperken, wordt rampengeneeskunde genoemd. Rampengeneeskunde betrekt haar inhoud uit vele takken van de geneeskunde en maakt gebruik van principes en procedures uit de militaire geneeskunde, urgentiegeneeskunde, public health, gezondheidszorgmanagement en openbaar bestuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • M. A. M. Debacker
    • 1
  • J. J. L. M. Bierens
    • 2
  1. 1.Vrije UniversiteitBrusselBelgium
  2. 2.UrgentiegeneeskundeVU Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations