Advertisement

Codex Medicus pp 1385-1397 | Cite as

Implantaten en biomaterialen

  • P. Patka
Chapter

Samenvatting

In 1958 werd door Zwitserse chirurgen en orthopedische chirurgen een werkgroep opgericht, die zich tot doel stelde de bestaande methodieken voor de behandeling van fracturen te herbeoordelen en verder te ontwikkelen (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen). De groep werd aangevuld met onderzoekers uit de basiswetenschappen en metallurgen. Zij kreeg de beschikking over een experimenteel chirurgisch laboratorium. Tot op heden worden nieuwe materialen, instrumentarium en technieken ontwikkeld om een optimaal operatieve fractuurbehandeling te bevorderen. Naast publicaties en boeken worden cursussen gegeven voor chirurgen van verschillende disciplines en dierenartsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • P. Patka
    • 1
  1. 1.Erasmus MCRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations