Advertisement

Codex Medicus pp 1351-1384 | Cite as

Voedings- en dieetleer

 • J. H. M. de Vries
 • E. Steenhagen
 • J. C. Seidell
Chapter

Samenvatting

De gezondheidsraad publiceerde in 2006 het advies *Richtlijnen goede voeding. Het is voor een groot deel gebaseerd op eerdere adviezen waarin voedingsnormen voor verschillende voedingsstoffen werden gegeven ter preventie van chronische ziekten. De term voedingsnormen is een verzamelnaam voor de gemiddelde behoefte (hoeveelheid toereikend voor de helft van de populatie), aanbevolen hoeveelheid (gemiddelde behoefte plus tweemaal de standaarddeviatie van de behoefte), adequate inname (norm voor gehele populatie als de gemiddelde behoefte onbekend is) en aanvaardbare bovengrens (inname waarboven ongewenste effecten kunnen optreden).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • J. H. M. de Vries
  • 1
 • E. Steenhagen
  • 2
 • J. C. Seidell
  • 3
 1. 1.Wageningen UniversiteitWageningenThe Netherlands
 2. 2.afd. Diëtetiek en VoedingswetenschappenUniversitair Medisch Centrum UtrechtUtrechtThe Netherlands
 3. 3.Vrije Universiteit en VU Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations