Advertisement

Codex Medicus pp 1327-1350 | Cite as

Vergiftigingen

  • J. Meulenbelt
  • I. de Vries
Chapter

Samenvatting

Acute vergiftigingen komen veel voor en worden veroorzaakt door een kortdurende blootstelling aan een grote hoeveelheid van een chemische verbinding. Vaak gaat het hier om de bewuste inname van een overdosis geneesmiddelen, meestal door volwassenen, maar ook om inname van alcohol en drugs. Accidentele acute vergiftigingen gebeuren vooral bij kleine kinderen en bij volwassenen tijdens het werk of bij het bedrijven van hobby’s en doehet-zelfactiviteiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. Meulenbelt
    • 1
  • I. de Vries
    • 2
  1. 1.Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, tevens Divisie Intensive Care CentrumUniversitair Medisch Centrum Utrecht en InstitUtrechtThe Netherlands
  2. 2.afd. Inwendige geneeskundeUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations