Advertisement

Codex Medicus pp 127-163 | Cite as

Aandoeningen van ademhalingsstelsel, mediastinum en thoraxwand

 • M. L. A. Decramer
 • P. E. Y. Van Schil
 • J. F. Vansteenkiste
Chapter

Samenvatting

Aet. Holtevorming in een ontstekingsproces dat met verettering gepaard gaat en dat o.a. ontstaat na bacteriële infecties (stafylokokken) eventueel in aansluiting op infecties met influenzavirus (grieppneumonie), bij patiënten met een geringe weerstand tegen infecties (klebsiellapneumonie), bij slechte mondhygiëne, na verslikken met aspiratie, bij verdrinking, verminderd bewustzijn, longinfarct en septische embolen, maar ook in een obstructiepneumonie achter een bronchusobstructie (bijv. bronchuscarcinoom of corpus alienum) of zonder bekende oorzaak. Geen voorkeurlokalisatie, behalve bij verslikken: dan in de dorsobasale segmenten, voornamelijk rechts.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • M. L. A. Decramer
  • 1
 • P. E. Y. Van Schil
  • 2
 • J. F. Vansteenkiste
  • 3
 1. 1.Longziekten en hoofd afd. LongziektenUniversiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium
 2. 2.Thorax- en vaatheelkundeUniversiteit AntwerpenAntwerpenBelgium
 3. 3.longarts-oncoloogUniversitair Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium

Personalised recommendations