Advertisement

Codex Medicus pp 1253-1273 | Cite as

Nucleaire geneeskunde

  • B. L. F. van Eck-Smit
Chapter

Samenvatting

Techn. Bij de productie van hormonen in de bijnierschors wordt cholesterol opgenomen. Met behulp van radioactief gelabeld cholesterol is het mogelijk de bijnierschors zelf en gebieden met verhoogde hormoonproductie zichtbaar te maken. De hormoonproductie in normaal bijnierschorsweefsel kan men onderdrukken door toediening van dexamethason. Voor het onderscheid tussen autonoom functionerende tumoren en normaal bijnierschorsweefsel is daarom voorbehandeling met dexamethason nodig.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • B. L. F. van Eck-Smit
    • 1
  1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations