Advertisement

Codex Medicus pp 1117-1156 | Cite as

Huid- en geslachtsziekten

  • C. A. F. M. Bruijnzeel-Koomen
Chapter

Samenvatting

Zeldzame, meestal symmetrische zwarte pigmentatie met vegetaties in hals, oksels, liezen, navel, op het perineum, rond de anus, op de genitaliën en soms in het gezicht. Benigne (associatie met diabetes mellitus) en maligne type (bij adenocarcinomen van inwendige organen). Diff. Met pseudoacanthosis nigricans bij adipositas (liezen, oksels).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • C. A. F. M. Bruijnzeel-Koomen
    • 1
  1. 1.DermatologieUniversitair Medisch CentrumUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations