Advertisement

Codex Medicus pp 1061-1115 | Cite as

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

  • K. G. H. van der Wal
Chapter

Samenvatting

Pijn in het aangezicht, waarbij geen duidelijke oorzaak is vast te stellen en causale behandeling dan ook onmogelijk is. Komt meestal voor bij vrouwen van middelbare leeftijd of ouder. Aet. Mogelijk onderliggende psychoneurotische oorzaken, o.a. depressiviteit. Sympt. Pijn bestaat gewoonlijk al jaren, zeurend van aard, wisselende intensiteit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • K. G. H. van der Wal
    • 1
  1. 1.Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgieErasmus MCRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations