Advertisement

Codex Medicus pp 1001-1060 | Cite as

Keel-, neus-, oorziekten

  • H. A. M. Marres
Chapter

Samenvatting

Hypertrofie van het lymfoïde weefsel in de nasofarynx. Een van de meest voorkomende aandoeningen op de kleuterleeftijd. Vanaf de schoolleeftijd minder frequent door involutie van het adenoïd. Aet. Recidiverende infectie. Sympt. 1. Neussymptomen a. Belemmerde neusademhaling, waardoor open mond, snurken, onrustig slapen, kwijlen, vaak slechte eetlust en gesloten neusspraak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • H. A. M. Marres
    • 1
  1. 1.Keel-, neus- en oorheelkundeUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations