Advertisement

Codex Medicus pp 949-999 | Cite as

Oogziekten

  • P. T. V. M. de Jong
  • G. P. M. Luyten
Chapter

Samenvatting

Het vermogen het oog scherp te laten instellen op verschillende afstanden door vervorming van de lens. Door parasympathische prikkeling contraheert de m. ciliaris, de zonulavezels worden ontspannen en de lens wordt door zijn inwendige druk boller. De vervormbaarheid van de lens neemt af met de leeftijd (presbyopie). Zie voor de verhouding tussen leeftijd en accommodatie tabel 30.1. Het *nabijheidspunt is hier voor een emmetroop oog opgegeven. Als de accommodatie minder is dan 2,5 D, moet het tekort aan accommodatie als positief glas (leesadditie) bij de correctie voor de verte worden opgeteld. Zie *Refractie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • P. T. V. M. de Jong
    • 1
  • G. P. M. Luyten
    • 2
  1. 1.Ziekenhuis Rijnstate ArnhemmArnhemmThe Netherlands
  2. 2.Afdeling Oogheelkunde en OogheelkundeLeids Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations