Advertisement

Hart- en vaatziekten

 • F. van de Werf
 • W. J. R. Desmet
 • M. Gewillig
 • H. Heidbuchel
 • M. C. Herregods
 • P. T. Sergeant
 • J. Vanhaecke
Chapter

Samenvatting

Techniek om met behulp van elektrodekatheters die door de bloedbaan tot in het hart worden opgevoerd ritmestoornissen te behandelen. Door wisselstroom met een frequentie van 500 tot 700 kHz (cfr. radiogolven) te sturen door een elektrodetip die tegen het myocard aanligt, ontstaat er verhitting van het onderliggende weefsel en vernietiging hiervan. De aldus aangebrachte laesies zijn enkele millimeters groot en diep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • F. van de Werf
  • 1
 • W. J. R. Desmet
  • 2
 • M. Gewillig
  • 3
 • H. Heidbuchel
  • 4
 • M. C. Herregods
  • 5
 • P. T. Sergeant
  • 5
 • J. Vanhaecke
  • 5
 1. 1.Diensthoofd CardiologieUniversiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium
 2. 2.Cardiologie en kliniekhoofdUniversiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium
 3. 3.KindercardiologieUniversiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium
 4. 4.Cardiologie-ElektrofysiologieUniversiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium
 5. 5.Universiteit Ziekenhuis GasthuisbergLeuvenBelgium

Personalised recommendations