Advertisement

Codex Medicus pp 931-948 | Cite as

Transplantatiegeneeskunde

  • R. J. Ploeg
  • W. van der Bij
Chapter

Samenvatting

Transplantatiegeneeskunde bestrijkt een gebied dat bij uitstek multidisciplinair wordt beoefend. De interne geneeskunde en heelkunde zijn de traditionele klinische pijlers waarop transplantatiegeneeskunde rust. Een verdere differentiatie binnen deze disciplines, maar ook ontwikkelingen binnen de pathologie, immunobiologie en immunogenetica, hebben het gebied zijn huidige inhoud gegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • R. J. Ploeg
    • 1
  • W. van der Bij
    • 2
  1. 1.Heelkunde i.h.b. TransplantatiechirurgieUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningenThe Netherlands
  2. 2.Longtransplantatie-programmaUniversitair Medisch Centrum GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations