Advertisement

Codex Medicus pp 911-929 | Cite as

Plastische, reconstructieve en handchirurgie

  • C. M. A. M. van der Horst
Chapter

Samenvatting

Gesteelde lap van een deel van de onderlip naar de bovenlip (huid, spier en slijmvlies) of omgekeerd ter aanvulling van een tekort in één van beide. De steel waarin de bloedvaten lopen kan na 10 dagen worden gekliefd, waarna de mond weer kan worden geopend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • C. M. A. M. van der Horst
    • 1
  1. 1.Plastische reconstructieve en handchirurgieAcademisch Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations