Advertisement

Codex Medicus pp 887-909 | Cite as

Orthopedische chirurgie

  • A. H. M. Taminiau
  • J. Somville
Chapter

Samenvatting

Ontstaat door licht trauma of plotselinge overrekking, waarschijnlijk bij pre-existente degeneratieve afwijkingen. Lopen op tenen onmogelijk. Geringe plantaire flexie soms nog mogelijk door intacte musculus plantaris longus. Het defect in de pees is palpabel. Met de patiënt in buikligging, met de voeten over de rand van de onderzoeksbank, veroorzaakt knijpen in de kuiten aan de gezonde zijde plantaire flexie van de voet, aan de zieke zijde niet. Th. Conservatief: gips met de voet in sterke plantaire flexie. Operatief: hechten en nabehandeling met gips met de voet in lichte plantaire flexie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • A. H. M. Taminiau
    • 1
  • J. Somville
    • 2
  1. 1.Leidsch Universitair Medisch CentrumLeidenThe Netherlands
  2. 2.Afdeling Orthopedie en traumatologieUniversitair Ziekenhuis AntwerpenEdegemBelgium

Personalised recommendations