Advertisement

Codex Medicus pp 865-886 | Cite as

Urologie

  • J. J. J. M. Wyndaele
  • P. Hoebeke
Chapter

Samenvatting

Doorgaans door Staphylococcus aureus veroorzaakte solitaire of multipele ontstekingshaarden. Vaak vindt men furunkel, stafylokokkeninfectie of intraveneus druggebruik in de anamnese; de urologische anamnese is veelal negatief. Sympt. Hoge koorts, pijn in de nierstreek, leukocytose. Zolang het proces niet in het pyelum doorbreekt, kan pyurie ontbreken. Uit urine en bloed kunnen steeds stafylokokken gekweekt worden. Diagn. Kan worden ondersteund door echografie en röntgenonderzoek, CT-scan. Diff. Diverticulitis, cholecystitis. Th. Zo mogelijk gerichte antibiotische behandeling. Hoog doseren (zie hoofdstuk 10: Stafylokokkeninfecties). Abcessen moeten worden geopend en gedraineerd, hetzij chirurgisch, hetzij onder CT-scan of echografie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. J. J. M. Wyndaele
    • 1
  • P. Hoebeke
    • 2
  1. 1.Universiteit AntwerpenAntwerpBelgium
  2. 2.Kinderurologie en urogenitale reconstructieUniversitair Ziekenhuis GentGentBelgium

Personalised recommendations