Advertisement

Codex Medicus pp 827-844 | Cite as

Algemene chirurgie

  • R. H. G. G. Van Hee
  • W. J. H. J. Meijerink
Chapter

Samenvatting

In dit deel worden alleen de heelkundige onderwerpen behandeld die niet in de andere delen als heelkundig deelspecialisme aan de orde komen. De heelkunde of chirurgie is de discipline die met manuele en/of instrumentele middelen ziektetoestanden bestrijdt. Zij behandelt verwondingen (trauma), gelokaliseerde of veralgemeende infecties, tumoren en allerhande aangeboren of verworven functieverstorende afwijkingen. Sinds WO II hebben zich door specialisatie meer en meer vakgebieden afgebakend tot heelkundige specialismen waarvan een aantal in België en in Nederland officieel zijn erkend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • R. H. G. G. Van Hee
    • 1
  • W. J. H. J. Meijerink
    • 2
  1. 1.Algemene heelkundeUniversiteit AntwerpenAntwerpBelgium
  2. 2.Afdeling Gastrointestinale heelkundeVU Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations