Advertisement

Codex Medicus pp 719-743 | Cite as

Jeugdgezondheidszorg

 • R. A. HiraSing
 • H. Talma
 • P. Van Royen
Chapter

Samenvatting

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is dat deel van de gezondheidszorg dat gericht is op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid, groei en (lichamelijke en geestelijke) ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. Door actieve, systematische benadering van alle 0-19 jarigen wordt beoogd iedereen gelijke kansen te bieden en verschillen in gezondheid te verkleinen, zo nodig door extra aandacht aan achterstandsgroepen te geven. Het initiatief ligt bij de JGZ. Hierin onderscheid de JGZ zich van de curatieve zorg, waar de vraag uitgaat van het kind-ouder.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • R. A. HiraSing
  • 1
 • H. Talma
  • 2
 • P. Van Royen
  • 3
 1. 1.VU Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Afdeling Sociale geneeeskundeVU Medisch CentrumAmsterdamThe Netherlands
 3. 3.Universiteit AntwerpenAntwerpBelgium

Personalised recommendations