Advertisement

Codex Medicus pp 657-669 | Cite as

Huisartsgeneeskunde

 • C. van Weel
 • J. A. Knottnerus
 • F. J. V. M. Buntinx
 • W. J. J. Assendelft
Chapter

Samenvatting

Huisartsgeneeskunde voorziet in algemene, continue, medische zorg voor individuen in de context van hun woon- en leefomgeving. Patiënten raadplegen de huisarts op eigen initiatief voor gezondheidsstoornissen, zonder dat daaraan een verdere selectie vooraf is gegaan. Jaarlijks ziet de huisarts 80% van de praktijkpopulatie op het spreekuur. In drie jaar loopt dit op tot 95%, zodat door middel van een anticiperende werkwijze vrijwel de gehele praktijkpopulatie kan worden bereikt (zie *Anticiperende geneeskunde). De huisarts beoefent zijn praktijk dicht bij de woon- en leefomgeving van patiënten en dit wordt – ter onderscheiding van de intramurale zorg – ook wel aangeduid met extramurale geneeskunde of ‘eerste echelon’ of ‘eerstelijn’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • C. van Weel
  • 1
 • J. A. Knottnerus
  • 2
 • F. J. V. M. Buntinx
  • 3
 • W. J. J. Assendelft
  • 4
 1. 1.Afdeling.eerstelijnsgeneekundeUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenThe Netherlands
 2. 2.Universiteit Maastricht en voorzitter van de GezondheidsraadDen HaagThe Netherlands
 3. 3.Afdeling Huisartsgeneeskunde Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit MaastrichtLeuvenThe Netherlands
 4. 4.Leids Universitair Medische CentrumLeidenThe Netherlands

Personalised recommendations