Advertisement

Codex Medicus pp 647-656 | Cite as

Medische Zorg Voor Verstandelijk Gehandicapten

  • W. J. Braam
  • H. M. Evenhuis
Chapter

Samenvatting

Het begrip verstandelijke handicap of beperking duidt niet op een medische aandoening of een psychiatrische ziekte, maar op een toestandsbeeld aangaande het functioneren van een persoon. Het duidt op de aanwezigheid van een substantiële beperking van het niveau van functioneren in verhouding tot het gemiddelde niveau van functioneren dat past bij de kalenderleeftijd, welke beperking al aanwezig was vóór het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Voorts moet de beperking van het niveau van functioneren samengaan met beperkte vaardigheden op twee of meer van de volgende gebieden: communicatie, zelfzorg, zelfstandig kunnen wonen, sociale vaardigheden, gebruik kunnen maken van gemeenschapsvoorzieningen, zelfstandigheid, gezondheid en veiligheid, schoolse vaardigheden, ontspanning en werk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • W. J. Braam
    • 1
  • H. M. Evenhuis
    • 2
  1. 1.Wekerom en Ziekenhuis Gelderse ValleiEdeThe Netherlands
  2. 2.Afd.HuisartsgeneeskundeErasmus MCRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations