Advertisement

Codex Medicus pp 521-530 | Cite as

Intensivecaregeneeskunde

  • J. G. van der Hoeven
  • J. M. M. Verwiel
Chapter

Samenvatting

Een intensivecareafdeling is een speciale eenheid waar artsen en verpleegkundigen gedurende 24 uur per dag ernstig zieke patiënten, afkomstig van alle disciplines, observeren en behandelen met als doel het behoud of herstel van vitale orgaanfuncties. Een specialist met een aanvullende opleiding in de intensivecaregeneeskunde (intensivist) treedt op als coördinator van het multidisciplinaire team dat verantwoordelijk is voor deze zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. G. van der Hoeven
    • 1
  • J. M. M. Verwiel
    • 2
  1. 1.IntensivecareUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenThe Netherlands
  2. 2.Internist-MDL-arts afd. Inwendige geneeskundeUniversitair Medisch Centrum St RadboudGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations