Advertisement

Codex Medicus pp 429-455 | Cite as

Oncologie

  • J. W. H. Leer
  • L. Y. Dirix
Chapter

Samenvatting

Benigne tumor in tong, huid, larynx of andere organen, bestaande uit grote gekorrelde cellen, aanvankelijk gehouden voor myoblasten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • J. W. H. Leer
    • 1
  • L. Y. Dirix
    • 2
  1. 1.Universitair Medisch CentrumSt RadboudNijmegenThe Netherlands
  2. 2.Algemeen Ziekenhuis Sint-AugustinusAntwerpenBelgium

Personalised recommendations