Advertisement

Codex Medicus pp 379-428 | Cite as

Infectieziekten

 • B. J. Kullberg
 • J. W. M. van der Meer
 • A. Warris
Chapter

Samenvatting

Infectie ontstaat bij een stoornis in de interactie(s) tussen gastheer en microorganisme (zie fig. 10.1). Bij gezonde personen is er evenwicht tussen de gastheer en de micro-organismen op huid en slijmvliezen en in het omringende milieu. Dit evenwicht kan worden verstoord: 1. doordat de gastheer in contact komt met micro-organismen die nieuw voor hem zijn en waartegen hij zich (nog) niet voldoende kan verweren, 2. doordat het aantal micro-organismen is toegenomen en 3. doordat de weerstand van de gastheer is verminderd. Infectie kan men dus definiëren als het samenspel van de reacties van de gastheer op micro-organismen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • B. J. Kullberg
  • 1
 • J. W. M. van der Meer
  • 1
 • A. Warris
  • 1
 1. 1.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations