Advertisement

Een bepaalde manier van zorgen

  • E. Klaasse-Derks
Chapter

Samenvatting

  • Als je dagelijks genoeg voedingsmiddelen uit alle vakken van de Schijf van Vijf eet en regelmatig varieert, krijg je voldoende voedingsstoffen binnen (zie paragraaf 1.1).

  • De Schijf van Vijf bestaat uit: vak 1 groente en fruit. Vak 2: brood, granen, aardappelen, rijst, pasta, couscous en peulvruchten. Vak 3: dranken. Vak 4: vet en olie. Vak 5: zuivel, vlees, vis, ei en vleesvervangers (zie paragraaf 1.1 en 1.2).

  • De 5 regels behorend bij de Schijf van Vijf zijn: regel 1: eet gevarieerd. Regel 2: niet te veel. Regel 3: minder verzadigd vet. Regel 4: veel groente, fruit en brood. Regel 5: let op veiligheid (zie paragraaf 1.3).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2016

Authors and Affiliations

  • E. Klaasse-Derks
    • 1
  1. 1.WijchenThe Netherlands

Personalised recommendations