Advertisement

7 Anatomie van de geslachtsorganen

 • M.J. Heineman
 • J.L.H. Evers
 • L.F.A.G. Massuger
 • E.A.P. Steegers

Samenvatting

De organen die bij de voortplanting zijn betrokken, de ovaria, de uterus en de vagina, moeten aan zeer verschillende functionele eisen voldoen. De relaties tussen vorm en functie, alsmede de topografische anatomische aspecten vormen essentiële basiskennis voor het lichamelijk onderzoek, voor het inzicht in de fysiologie van zwangerschap en bevalling alsmede voor de gynaecologie. Het benige bekken speelt daarin een belangrijke rol met betrekking tot de ophanging van de organen, maar ook als beperkende factor met betrekking tot het geboortekanaal. Het ovarium, het orgaan waar de eicellen rijpen, is nauw verbonden met de tuba uterina. De verschillende onderdelen van de tuba uterina spelen een specifieke rol in het proces van bevruchting en de initiële ontwikkeling van de bevruchte eicel en dragen zorg voor het transport van de morula naar de baarmoederholte. De baarmoeder zelf is een dikwandig gespierd orgaan waarin het embryo c.q. de foetus zich verder ontwikkelt. De vagina verbindt de baarmoeder met de buitenwereld en speelt een rol als paringsorgaan en als geboortekanaal. Deze structuren zijn met de wanden van het bekken verbonden door middel van bindweefsel, waarlangs ook vaat- en zenuwvoorziening plaatsvinden, en spierweefsel. Dit laatste, de zogenoemde bekkenbodemspieren, vormt een complexe constructie waarin de ondersteuning van de bekkenorganen gekoppeld is aan functies met betrekking tot continentie voor urine en feces. Eveneens nauw verbonden met de bekkenbodem is het erectiele weefsel van de genitalia.

Literatuur

 1. Donkelaar HJ ten, Lohman AHM. Klinische anatomie en embryologie, 2e druk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2001.Google Scholar
 2. Williams PL, Bannister RH, Berry MM, et al. eds. Gray’s anatomy, 38th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2016

Authors and Affiliations

 • M.J. Heineman
  • 1
 • J.L.H. Evers
  • 2
 • L.F.A.G. Massuger
  • 3
 • E.A.P. Steegers
  • 4
 1. 1.Academisch Medisch CentrumAmsterdam
 2. 2.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht
 3. 3.Universitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen
 4. 4.Erasmus MCRotterdam

Personalised recommendations