Advertisement

De Gezonde Volwassene verstevigen in beeldende therapie

Meer een gevoeld dan gedacht proces
 • Suzanne Haeyen
Chapter

Samenvatting

Beeldende therapie biedt veel mogelijkheden om de Gezonde Volwassene te verstevigen omdat via beeldende therapie de mogelijkheid ontstaat om in contact te komen met eigen gevoelens en behoeften en die van anderen.

In dit hoofdstuk worden beeldend therapeutische interventies beschreven die, via een meer gevoeld dan gedacht proces, specifiek en direct insteken op de integratie en groei van de gehele persoon, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de Gezonde Volwassene, als bekend begrip uit de Schematherapie, en de Positieve Psychologie, waarin gefocust wordt op welbevinden, kracht en versterken van positief affect. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitdrukken van de belevingswereld, weer kunnen spelen, oefenen met loslaten van perfectionisme en stilstaan bij sensorische gewaarwordingen.

Beeldende therapie draagt zodoende bij aan het zich bevrijden van destructieve patronen om in voldoende mate te kunnen streven naar bevrediging van basisbehoeften als zelfstandig en verantwoordelijk functionerend persoon in een positieve verbondenheid met zichzelf en zijn omgeving.

Literatuur

 1. Amendt-Lyon, N. (2001). Art and creativity in Gestalt therapy. Gestalt Review, 5(4), 225–248.Google Scholar
 2. Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie. Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 4. Bamelis, L. L. M., Evers, S. M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. The American Journal of Psychiatry, 171, 305–322.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Bohlmeijer, E., Westerhof, G., Bolier, L., Steeneveld, M., Geurts, M., & Walburg, J. (2013a). Over de betekenis van de positieve psychologie: Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak? Psycholoog (nov 2013), 49–59.Google Scholar
 6. Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G. J., & Walburg, J. (2013b). Handboek positieve psychologie: Theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 7. Broek, E. van den, Keulen-de Vos, M. E., & Bernstein, D. P. (2011). Arts therapies and Schema Focused therapy: A pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325–332.CrossRefGoogle Scholar
 8. Claassen, A., & Pol, S. M. (2014). De Gezonde Volwassene: van modus naar mens. Psychopraktijk, 6(4), augustus, 19–22.CrossRefGoogle Scholar
 9. Delleman, O. (2014). Positieve psychiatrie als visie voor de praktijk van de GGZ. Magazine voor GGZ en Verslavingszorg/MGV, 69(3), 16–23.Google Scholar
 10. FVB & GGZ Nederland (2012). De GZ-vaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Uitgave van GGZ Nederland, brancheorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Zwolle: EÌpos press.Google Scholar
 11. Genderen, H. van, Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 12. Giesen-Bloo, J., & Haeyen, S. (2008). Technieken in schematherapie. In: M. F. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort, Handboek Schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. (pag. 93–105). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Translated in 2012: The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy. Theory, research, and practice. West Sussex UK: John Wiley & Sons, LtdGoogle Scholar
 13. Guin, U. Le (2014) Quote www.goodreads.com/quotes/181685-the-creative-adult-is-the-child-who-has-survived, datum van raadplegen 02-07-2014.
 14. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven. Beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 15. Haeyen, S. (2008). Richtlijntekst m.b.t. drama-, muziek- en beeldende therapie. In MDR, Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht: Trimbos Instituut.Google Scholar
 16. Haeyen, S. (2011a). De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen & introductie van een beeldende therapie vragenlijst. Antwerpen: Garant Uitgevers N. V.Google Scholar
 17. Haeyen, S. (2011b). Vaktherapie. De kracht van de ervaring. In T. Ingenhoven, A. v. Reekum, B. v. Luyn, & P. Luyten Handboek borderline persoonlijkheidsstoornis (pag. 215–227). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 18. Haeyen, S., Hooren, S. van, Hutschemaekers, G. (2015). Perceived effects of art therapy in the treatment of personality disorders, cluster B/C: A qualitative study. The Arts in Psychotherapy 45, 1–10.Google Scholar
 19. Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A. (2009). Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 20. Rhyne, J. (1970). The Gestalt Art Experience. In: J. Fagan, & L. L. Shepherd (ed.), Gestalt therapy now: Theory techniques applications (pag. 274―284). New York: Harper & Row.Google Scholar
 21. Schweizer, C., Haeyen, S., Henskens, B., Rutten-Saris, M., & Visser, H. (2009). Handboek Beeldende Therapie, ‘Uit de verf’. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Tongeren, C. (2010). ‘Dichterbij gevoelens komen, daar gaat het zowel bij schemagerichte als beeldende therapie om’. Aan het woord; interview met Suzanne Haeyen. Psychopraktijk, 2(5). Themanummer Schematherapie.Google Scholar
 23. Vreeswijk, M. F. van, Broersen, J., & Nadort, M. (red.) (2008). Handboek voor schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 24. Wilkinson, R., & Chilton, G. (2013). Positive art therapy: Linking positive psychology to art therapy theory, practice, and research. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30(1), 4–11.CrossRefGoogle Scholar
 25. Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • Suzanne Haeyen
  • 1
 1. 1.NijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations