Advertisement

Afwijkingen van het respiratoire systeem

 • G. J. BraunstahlEmail author
 • J. C. C. M. in ’t Veen
 • A. Rudolphus
Chapter
 • 1.4k Downloads

Samenvatting

Respiratoire afwijkingen komen zeer frequent voor als primaire aandoening of secundair aan een maligniteit, infectie of systeemziekte. Zoals voor veel inwendige aandoeningen geldt, is een goede anamnese en lichamelijk onderzoek onontbeerlijk bij de analyse van pulmonale aandoeningen. De eerste paragrafen van dit hoofdstuk zullen hier dieper op ingaan. Helaas zijn de klachten vaak weinig specifiek en noodzaken dikwijls tot verder beeldvormend onderzoek. De X-thorax is vaak het beginpunt van een dergelijk diagnostisch traject. In de latere paragrafen zullen specifieke bevindingen op de X-thorax verder worden uitgediept. In veel gevallen is naast laboratoriumonderzoek ook functieonderzoek en computertomografie van de thorax noodzakelijk om de differentiële diagnose verder te versmallen. Het verkrijgen van weefsel is bij interstitiële longaandoeningen, tuberculose en maligniteit vaak het sluitstuk van de diagnostiek. Nieuwe endoscopische echogeleide technieken komen steeds meer in de plaats van invasief onderzoek zoals mediastinoscopie of thoracotomie. Ook kan met behulp van PCR-technieken sneller en meer specifiek een juiste diagnose worden verkregen.

Literatuur

 1. Aardweg vd JG. The different types of dyspnea. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5415.PubMedGoogle Scholar
 2. Bartheld MB von, Dekkers OM, Szlubowski A, et al. Endosonography vs conventional bronchoscopy for the diagnosis of sarcoidosis: the GRANULOMA randomized clinical trial. JAMA. 2013;309:2457–64.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bohadana A1, Izbicki G, Kraman SS. Fundamentals of lung auscultation.N Engl J Med. 2014;370:744–51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Demedts M, Dijkman JH, Hilvering C, Postma DS, Redacteur. Leerboek longziekten. 4e druk. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 1999.Google Scholar
 5. Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997;336:243–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Mueller C, Scholler A, Laule-Killian K, et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management of acute dyspnea. N Engl J Med. 2004;350:647–54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Murray JF, Nadal JA, Redacteur. Textbook of respiratory medicine. 3e druk. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.Google Scholar
 8. NVALT-richtlijn Niet-maligne pleuravocht. 2006. www.nvalt.nl/richtlijnen.
 9. NVALT-richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemoptoë. 2013. www.nvalt.nl/richtlijnen.
 10. Ost D, Fein AM, Feinsilver SH. The solitary pulmonary nodule. N Engl J Med. 2003;348:2535–42.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. SWAB-richtlijn Community-acquired-pneumonia-in-adults. 2011. www.nvalt.nl/richtlijnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

 • G. J. Braunstahl
  • 1
  Email author
 • J. C. C. M. in ’t Veen
  • 2
 • A. Rudolphus
  • 2
 1. 1.afdeling Longziekten & TuberculoseSt. Franciscus GasthuisRotterdamThe Netherlands
 2. 2.afdeling Longziekten & TuberculoseSint Franciscus GasthuisRotterdamThe Netherlands

Personalised recommendations