Advertisement

Fundamenten pp 57-65 | Cite as

Anatomie van het gehoororgaan

december 1997
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Dr. ir. I.H. Slis en dr. ir. A.F.M. Snik: Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie, december 1997.

In het Handboek Stem-, Spraak- en Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen, alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines.

Inleiding

Het gehoororgaan is als volgt onder te verdelen (figuur 1):

 1. 1

  Het uitwendige gehoororgaan (auris externa). Dit is het deel dat geluid opvangt en geleidt naar het middenoor. Door zijn vorm en afmetingen oefent het uitwendige gehoororgaan invloed uit op het geluid.

   
 2. 2

  Het middenoor (auris media). Dit is het deel waarin de akoestische trillingen worden omgezet in mechanische trillingen die doorgegeven worden aan het binnenoor. Vorm, afmetingen, bevestiging en massa van de trillende delen oefenen invloed uit op het doorgegeven signaal.

   
 3. 3

  Het binnenoor (auris interna). Dit is het receptordeel dat de geluidsreceptoren bevat. De mechanische trillingen worden hierin eerst...

Literatuur

 1. Borg, E., & Counter, S.A. (1989). The middle–ear muscles. Scientific American, aug., 62–68.Google Scholar
 2. Buser, P., & Imbert, M. (1992). Audition.(vert. uit het Frans door R.H. Kay). Cambridge, ma:mit Press.Google Scholar
 3. Durrant, J.D., & Lovrinic, J.H. (1977). Bases of Hearing Science. Baltimore, md: The Williams & Wilkins Comp.Google Scholar
 4. Green, D.M. (1976). An Introduction to Hearing.Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 5. Gulick, W.L. (1971). Hearing: physiology and psychophysics. London/Toronto: Oxford University Press.Google Scholar
 6. Huizing, E.H., & Snow, G.B. (1994). Leerboek keel–, neus– en oorheelkunde. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 7. Luce, R.D. (1993). Sound & Hearing: a conceptual introduction. Hillsdale, nj: Lawrence Erlbaum Ass.Google Scholar
 8. Moore, D.R. (1991). Anatomy and physiology of binaural hearing. Audiology, 30 (3), 109–125.Google Scholar
 9. Pernkopf, E. (1960). Topographische Anatomie des Menschen IV. Berlin: Urban & Schwarzenberg.Google Scholar
 10. Pickles, J.O. (1982). An Introduction to the Physiology of Hearing. New York: Academic Press.Google Scholar
 11. Schubert, E.D. (1980). Hearing: its function and dysfunction. Wien: Springer Verlag.Google Scholar
 12. Slis, I.H. (1996). Audiologie: horen in een wereld van geluid. Bussum: Coutinho.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations