Advertisement

Perceptuele analyse van spraak: transcriptie en schaalmethoden

oktober 1998
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over de perceptuele beschrijving van spraak. In plaats van perceptuele beschrijving worden in de literatuur ook wel de termen perceptieve, auditieve of oorfonetische beschrijving gebruikt. In alle gevallen gaat het om een beschrijving die primair totstandkomt door naar spraak te luisteren en te noteren wat men hoort.

Literatuur

 1. Abercrombie, D. (1967). Elements of general phonetics. Edinburgh: University Press.Google Scholar
 2. Amorosa, H., Benda, U. von, Wagner, E., & Keck, A. (1985). Transcribing phonetic detail in the speech of unintelligible children: a comparison of procedures. British Journal of Disorders of Communication, 20, 281–287.Google Scholar
 3. Almeida, A., & Braun, A. (1986). ‘Richtig’ und ‘falsch’ in phonetischer Transkription. Vorschlage zum Vergleich von Transkriptionen mit Beispielen aus Deutschen Dialekten. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 20, 158–172.Google Scholar
 4. Ball, M.J., & Local, J. (1996). Current developments in transcription. In M.J. Ball & M. Duckworth (eds.), Advances in clinical phonetics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 51–89.Google Scholar
 5. Bezooijen, R. van (1987). Transcription of long–term speech characteristics. In A. Almeida & A. Braun (eds.), Probleme der phonetischen Transcription. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 54, 111–137.Google Scholar
 6. Bezooijen, R. van (1988). The relative importance of pronunciation, prosody, and voice quality for the attribution of social status and personality characteristics. In R. van Hout & U. Knops (Eds.), Language attitudes in the Dutch language area. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications, 85–103.Google Scholar
 7. Borsel, J. van (1989). The reliability of phonetic transcriptions: a practical note. Child Language Teaching and Therapy, 5, 327–333.Google Scholar
 8. Boves, L., Fagel, W., & Van Herpt, L. (1982). Opvattingen van vrouwen en mannen over de spraak van mannen en vrouwen. De Nieuwe Taalgids, 75, 1–23.Google Scholar
 9. Collier, R. & Hart, R. 't (1981). Cursus Nederlands intonatie. Leuven: Acco.Google Scholar
 10. Cucchiarini, C. (1993). Phonetic transcription. A methodological and empirical study. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 11. Duckworth, M., Allen, G., Hardcastle, W., & Ball, M.J. (1990). Extensions to the International Phonetic Alphabet for the transcription of atypical speech. Clinical Linguistics and Phonetics, 4, 273–280.Google Scholar
 12. Erp, A.J.M. van (1991). The phonetic basis of personality ratings with specific reference to cleft palate speech. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 13. Fagel, W.P.F., Herpt, L.W.A. van, & Boves, L. (1983) Analysis of the perceptual qualities of Dutch speakers' voice and pronunciation. Speech Communication, 2, 315–326.Google Scholar
 14. Hart, J. 't, Collier, R., & Cohen, A. (1990). A perceptual study of intonation. An experimental–phonetic approach to speech melody. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 15. Laver, J. (1980). The phonetic description of voice quality. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 16. Laver, J., Wirz, S., MacKenzie, J., & Hiller, S. (1981). A perceptual protocol for the analysis of vocal profiles. Work in Progress Department of Linguistics, 4, 139–155.Google Scholar
 17. Nooteboom, S.G., & Cohen, A. (1984). Spreken en verstaan. Een nieuwe inleiding tot de experimentele fonetiek Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 18. Rietveld, A.C.M., & Heuven, V.J. van (1997). Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 19. Rietveld, T., & Hout, R. van (1993). Statistical techniques for the study of language and language behaviour. Berlijn, New York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
 20. Shriberg, L., & Kent, R.D. (1982). Clinical Phonetics. New York: MacMillan.Google Scholar
 21. Shriberg, L.D., Kwiatkowski, J., & Hoffman, K. (1984). A procedure for phonetic transcription by consensus. Journal of Speech and Hearing Research, 27, 456–465.Google Scholar
 22. Vieregge, W.H. (1985). Transcriptie van spraak Theoretische en praktische aspecten van de symboolfonetiek. Dordrecht/Cinnaminson: Foris Publications.Google Scholar
 23. Vieregge, W.H. (1996). Patho–Symbolphonetik. Auditive Deskription pathologischer Sprache. Stuttgart: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Beiheft 100.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations