Advertisement

Transcriptie van pathologische spraak

augustus 1999
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

Ieder mens heeft zijn eigen manier van spreken, anders gesteld: er is een grote mate van variatie aanwezig in de uitingen van sprekers. Het aantal factoren dat aanleiding geeft tot deze variatie is groot: het geslacht, de situatie waarin gesproken wordt, de regionale afkomst, de sociale status zijn bijvoorbeeld bepalend voor deze variatie.

Literatuur

 1. Bezooijen, R. van Perceptuele analyse van spraak: transcriptie en schaalmethoden. (dit handboek, hoofdstuk A.9.3.d).Google Scholar
 2. Black, J.W. & Haagen, C.H. (1963). Multiple–choice intelligibility tests, form A and form B. Journal of Speech and Hearing Disorders, 28: 77–86.Google Scholar
 3. Bloodstein, O. (1984). Speech Pathology: an introduction. Boston: Houghton Mifflin Company.Google Scholar
 4. Catford, J.C. (1977). Fundamental problems in phonetics. Edinburgh: University Press.Google Scholar
 5. Duckworth, M.A.G., Hardcastle, W. & Ball, M.J. (1990). Extensions to the International Phonetic Alphabet for the transcription of atypical speech. Clinical Linguistics and Phonetics, 4: 273–280.Google Scholar
 6. Erp, A.J.M. van (1991). The phonetic basis of personality, ratings with specific reference to cleft palate speech. Proefschrift, Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 7. Maassen, B., Offeringa, S., Vieregge, W.H. & Thoonen, G. (1996). Transcription of pathological speech in children by means of extipa: agreement and relevance. In: Powell, T.W. (Ed), Pathologies of Speech and Language: Contribution of Clinical Phonetics and Linguistics. A publication of icpla: 37–43.Google Scholar
 8. Roach, P.J. (1989). Report on the 1989 Kiel Convention. Journal of the International Phonetic Association, 19: 67–80.Google Scholar
 9. Shriberg, L.D. & Kent, R.D. (1982). Clinical phonetics. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 10. Tillmann, H.G. (1971). Technische Kommunikationshilfen für Gehörlose. Berlin: Marhold Verlag.Google Scholar
 11. Trubetzkoy, N.S. (1962). Grundzüge der Phonologie. Göttingen: Van den Hoek & Ruprecht.Google Scholar
 12. Ungeheuer, G. (1968). Neuere Entwicklungen der Phonetik. Bulletin Phonographic, 9: 3–28.Google Scholar
 13. Ungeheuer, G. (1993). Phonetik und angrenzende Gebiete. Miszellaneen, Fragmente, Aufzeichnungen. Aus dem Nachlaß. W.H. Vieregge & J. Göschel (Eds.), zdl–Beiheft Nr. 79. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.Google Scholar
 14. Vieregge, W.H. (1985). Transcriptie van spraak. Dordrecht: Foris Publications.Google Scholar
 15. Vieregge, W.H. (1994). Spraak opschrijven: de fonetische transcriptie. In: M.P.R. van den Broecke (Ed.). Ter sprake; spraak als betekenisvol geluid in 36 thematische hoofdstukken. 3e druk, Dordrecht: icg Publications.Google Scholar
 16. Vieregge, W.H. (1996a). Patho–Symbolphonetik; Auditive Deskription pathologischer Sprache. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.Google Scholar
 17. Vieregge, W.H. (1996b) Der phonetische Gestaltkreis und das analytische Hören. Phonetica Pragensia, IX: 311–324.Google Scholar
 18. Vieregge, W.H. & Maassen, B. (in druk). extipa transcriptions of consonants and vowels spoken by dyspractic children: agreement and validity. In: B. Maassen (Ed.) Proceedings of the 6th Annual Conference of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association. October 13–15, 1997, Nijmegen, The Netherlands.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Rietveld. A.C.M. & Heuven V.J. van (1997). Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 2. Shriberg, LD. & Kent, R.D. (1982). Clinical phonetics. New York: John Wiley & Sons.Google Scholar
 3. Vieregge, W.H. (1985). Transcriptie van spraak. Dordrecht: Foris Publications.Google Scholar
 4. Vieregge, W.H. (1994). Spraak opschrijven: de fonetische transcriptie. In: M.P.R. van den Broecke (Ed.). Ter sprake; spraak als betekenisvol geluid in 36 thematische hoofdstukken. 3e druk, Dordrecht: icg Publications.Google Scholar
 5. Vieregge, W.H. (1996a). Patho–Symbolphonetik; Auditive Deskription pathologischer Sprache. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations