Advertisement

Statistiek en methodologie

oktober 1999
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers
Chapter

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van een aantal statistische en onderzoeksmethodologische begrippen. Dit hoofdstuk vormt geen inleiding in de statistiek; daarvoor raadpleegt men het beste de handboeken. We beperken ons tot het noemen en kort verklaren van verschillende concepten die in de literatuur voorkomen waarin gerapporteerd wordt over experimenteel onderzoek op het terrein van de stem–, spraak– en taalpathologie.

Literatuur

 1. Anderson, D.R., Sweeney, D.J., & Wiliams, T.A. (1991). Introduction to statistics: concepts and applications. St. Paul: West Publishing Company.Google Scholar
 2. Franklin, R.D., Allison, D.B., & Gorman, B.S. (1997). Design & Analysis of Single–Case Research. Mahwwah, New Jersey: Lawrence & Erlbaum Associates, publishers.Google Scholar
 3. Hart, H. 't, Dijk, J. van, Goede, M. de, Jansen, W., & Teunissen, J. (1998). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 4. Lemeshow, S., Hosmer, D.W., Klar, J., & Lwanga, S.K. (1993). Adequacy of Sample Size in Health Studies. Chichester: J. Wiley & Sons.Google Scholar
 5. Rietveld, T., & van Hout, R. (1993). Statistical techniques for the study of language behaviour. Berlin: Gruyter Mouton.Google Scholar
 6. Segers, J.H.G., & Hagenaars, J.A.P. (1980). Sociologische onderzoeksmethoden. Deel II Technieken van causale analyse. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 7. Spector, P.E. (1981). Research designs. London: Sage Publications.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations