Advertisement

Registreren aan stem, spraak en taal: inleiding

mei 2003
 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

Gedurende de laatste decennia zijn de mogelijkheden om te meten aan stem, spraak en taal enorm uitgebreid. Het woord ‘meten’ suggereert het gebruik van instrumenten en daarmede de directe toegang tot het proces in kwestie. Meten in de spraak- en taalpathologie kan op velerlei manieren en op verschillende niveaus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M. Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations