Advertisement

Dyslexie pp 147-155 | Cite as

Diagnostiek en behandeling van dyslexie: een gevalsbeschrijving

oktober 2006
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

De afgelopen decennia heeft onze samenleving een sterke ontwikkeling doorgemaakt naar een informatiesamenleving, waar schriftelijke communicatieve vaardigheden een steeds fundamentelere positie hebben verkregen.

Literatuur

 1. Blomert, L. (2002). Stand van Zaken Dyslexie. In: Dyslexie: Naar een vergoedingsregeling (pp. 28-139). Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, Rapport 03-144.Google Scholar
 2. Bon, W.H.J. van (1982). Handleiding taaltest voor kinderen, TvK. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Breg, T.A., Gorp, D.M. van, & Kooten, J.M. van (2004). Een inventariserend onderzoek naar de relatie tussen kenniseconomie en laaggeletterdheid. Den Haag: Stichting Lezen en Schrijven.Google Scholar
 4. Brus, B., & Voeten, M.J.M. (1973). Eén Minuut-Test, vorm A en B. Verantwoording en handleiding. Nijmegen: Berkhout Testmateriaal.Google Scholar
 5. Crul, T.A.M., & Peters, H.F.M. (1976). Auditieve Discriminatie Test. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 6. Gerretsen, P., Vaessen, A., & Ekkebus, M. (2003). Het effect van een psycholinguïstische behandeling bij kinderen en volwassenen met dyslexie. Tijdschrift voor RemedialGoogle Scholar
 7. Teaching, 11, 4-11.Google Scholar
 8. Gerrits, E., Jong, J. de, & Rispens, J.E. (2004). Dyslexie als taalstoornis. In H.F.M. Peters e.a. (red.). Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Haasen, P.P. van, Bruyn, E.E.J. de, Pijl, Y.L., Poortinga, Y.H., Lutje Spelberg, H.C., Steene, G. van der, Coetsier, P., Spoelders-Claes, R., & Stinissen, J. (1985). wisc-r, Nederlandse uitgave. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 10. Harel, T., & Schaap, T. (1981). De samenhang van spellingsfouten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 11. Henneman, K., Kleijnen, R., & Smits, A. (2004). Protocol dyslexie voortgezet onderwijs. Den Bosch: kpc Groep.Google Scholar
 12. Kema, G.N., & Kema-van Leggelo, M.K.G. (1987). Handleiding gso 4-6. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 13. Lezak, M.D., Howieson, D.B., & Loring, D.W. (2004). Neuropsychological assessment (4th ed.). New York: Oxford University Press.Google Scholar
 14. Lyon, G.R., Shaywitz, S.E., & Shaywitz, B.A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of Dyslexia, 53, 1-14.Google Scholar
 15. National Reading Panel. (2000). Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction (nih Publication No. 00-4769). Washington, DC: us Government Printing Office.Google Scholar
 16. Schaap, T. (1997). The lexy program for dyslexia. Poster gepresenteerd op het ivth Congress on Dyslexia, Thessaloniki, Griekenland.Google Scholar
 17. Simmons, F., & Singleton, C. (2000). The reading comprehension abilities of dyslexic students in higher education. Journal of Research in Reading, 6, 178-92.Google Scholar
 18. Starren, J. (1975). S.S.O.N. 7-17. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 19. Tijms, J. (2004). A process-oriented evaluation of a computerised treatment for dyslexia. Educational Psychology, 24, 767-91.Google Scholar
 20. Tijms, J., & Hoeks, J. (2005). A computerised treatment of dyslexia: Benefits from treating lexico-phonological processing problems. Dyslexia, 11, 22-40.Google Scholar
 21. Tijms, J., Hoeks, J.J.W.M., Paulussen-Hoogeboom M.C., & Smolenaars, A.J. (2003). Long-term effects of a psycholinguistic treatment for dyslexia. Journal of Research in Reading, 26, 121-40.Google Scholar
 22. Torgesen, J.K. (2005). Recent discoveries on remedial interventions for children with dyslexia. In M.J. Snowling & C. Hulme (eds). The science of reading: A handbook(pp. 521-537). Oxford: Blackwell.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations