Advertisement

Dysartrie pp 45-50 | Cite as

Diagnostiek en behandeling van een meisje met een achterste schedelgroeve-tumor met cerebellaire dysartrie

december 2004
 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

Samenvatting

In dit katern wordt een patiënt beschreven, die onder behandeling is in verband met de ziekte van Parkinson. Hij was voor zijn omgeving onverstaanbaar geworden ten gevolge van een ernstige hypokinetische dysartrie. De patiënt reageerde goed op de logopedische therapie, maar buiten de therapiesituaties kostte het veel moeite om het resultaat vast te houden.

Literatuur

 1. 1.
  Cramon, D. von (1981). Traumatic mutism and the subsequent reorganization of speech functions. Neuropsychologica, 19, 801-5.Google Scholar
 2. 2.
  Erlings-van Deurse, L., Freriks, A., Goudt-Bakker, K., Meulen, Sj. Van der, & Vries, L. de (1993). Dyspraxie programma, deel 1: Theorie en programmabeschrijving. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. 3.
  Dongen, H.R. van, Catsman Berrevoets, C.E., & Lormans, A.C.M. (1992). Mutisme en dysartrie bij een kind. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 3, 76-9.Google Scholar
 4. 4.
  Enderby, P.M. (1983). Frenchay Dysartrie Onderzoek. Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 5. 5.
  Gerven, M.H.J.C.van, Swart, B.J.M.de, & Hulst, C.C.M.van (2002). Rol van logopedist bij diagnose en behandeling van dysartrie. Modern Medicine, 3, 164-8.Google Scholar
 6. 6.
  Lambert, J.J. (1990) Dysartrie – deel 1: Dysartrie bij kinderen (logopedie-reeks). Diepenbeek: uitgave in eigen beheer.Google Scholar
 7. 7.
  Maassen, B.M. (2000). Computer-ondersteund Differentiaal-Diagnostisch Articulatie Onderzoek (ddao). Nijmegen: vdo, Productgroep Paramedische beroepsuitoefening.Google Scholar
 8. 8.
  Maassen, B.M, Wit, J., & Toonen G. (1991). Diagnostiek van neurogene spraakstoornissen bij kinderen. Tijdschrift voor Logopedie en Foniatrie, 63, 107-15.Google Scholar
 9. 9.
  Mourik, M. van, Catsman-Berrevoets, E., Pacquier, P.F., Yousef-Bak, E., & Dongen, H.R. van, (1997), Acquired childhood dysarthria: Review of its clinical presentation. Pediatric Neurology, 17(4), 299-307.Google Scholar
 10. 10.
  Oosterhuis, H.J.G.H. (1990). Klinische neurologie. Houten: Bohn, Scheltema & Holkema.Google Scholar
 11. 11.
  Stes, R. (1997) Articulatiestoornissen. Fenomenen, oorzaken en behandeling. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 12. 12.
  Yeshurun, M., & Marsot Dupuch, K. (2001). Acute cerebellar syndrome following intermediate-dose cytarabine. British Journal of Haematology, 113 (4), 846.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2014

Authors and Affiliations

 • H.F.M Peters
 • R. Bastiaanse
 • J. Van Borsel
 • P.H.O. Dejonckere
 • K. Jansonius-Schultheiss
 • Sj. Van der Meulen
 • B.J.E. Mondelaers

There are no affiliations available

Personalised recommendations